Victorium

O mnie

Milena Szuszkiewicz

Psycholog

Wykształcenie:

Studia III Stopnia z zakresu psychologii:
Uniwersytet Wrocławski, Stacjonarne Studia Doktorskie Psychologii,
Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia;
Uniwersytet w Heidelbergu, Instytut Psychologii,  Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoterapii
Studia II stopnia z zakresu psychologii:
Uniwersytet Wrocławski, WNHiP, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Staże krajowe i zagraniczne:

Stypendium Zagraniczne na Uniwersytecie Karola Ruprechta w Heidelbergu, Niemcy;
Staż naukowo-badawczy w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Psychoterapii, Centrum Badań nad Zaburzeniem Osobowości typu „Borderline”

Staż w Samodzielnym Zakładzie Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu (ul. Korzeniowskiego 18)na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym VI: przyjęć ostrych zaburzeń psychotycznych

Praktyki zawodowe w Klinice Hematologii we Wrocławiu (na oddziale dla dorosłych)

Konferencje:

„Żyć wspólnie: odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele.” XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 22-25. 09. 05r., Kraków; „Ososbowościowe uwarunkowania modyfikacji ciała”

„Lustereczko powiedz przecie (.)” – czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o atrakcyjności. EFPSA, PSSiAP, 26-27. 04. 06r., Wrocław; „Współcześni Prymitywiści – piękni inaczej?”

17. Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej „Promocja zdrowia – mit, czy rzeczywistość: między teorią a praktyką, Kraków, 25-27 października 2007; „Duchowe uwarunkowania modyfikacji ciała”

DGPPN Kongress 2009, 25 – 28 November, Berlin Deutsche Gesellschaft fur Psychiatrie, Psychoterapie und Nervenheilkunde German Associacion for Psychiatry and Psychotherapy

Największy Warsztatowy Kongres Psychologów i Psychoterapeutów „Terapia zaburzeń więzi i poprawa jakości relacji w kontekście związków rodzinnych, partnerskich i rówieśniczych” 12.05.2017. Warszawa

Szkolenia / sympozja / certyfikaty:

10.11.2009 Dr Knut Schnell
University Hospital Heidelberg, Department of Psychiatry and Psychotherapy „Current approaches of Neuropsychotherapy”

24.11.2009 Milena Joanna Szuszkiewicz
University of Wrocław, Department of Clinical Psychology and Psychology of Health „Psychological Predictors of Body Modification”

1.12.2009 Ulrike Basten
University of Heidelberg, Department Neurocognition & Cognitive Neurology „Trait-Anxiety modulates the neural Efficiency of inhibitory cognitive control”

Dr. Christine Stelzel
University of Heidelberg, Department Neurocognition & Cognitive Neurology „Genetic Differences in Density of Dopaminergic D2-Receptors impact the Neural Implementation of Task-Switching-Processes”

Ramona Dinu-Biringer
University of Heidelberg, Department Clinical Psychology & Psychotherapy „Neural Correlates of Gain-/Loss-Expactancy. Results of a fMRT Pilot-Study”

Nazli Balkir
University of Heidelberg, Department Clinical Psychology & Psychotherapy „How universal is depression? Clinical presentation, migrant experience and cultural concepts of depression: The case of Turkish patients”

19.01.2010 Maria Wolke
University of Heidelberg, Department Clinical Psychology & Psychotherapy „Perception Bias in Eating Disorder: And Experimental Study”

2.02.2010 Nazli Balkir
University of Heidelberg, Department Clinical Psychology & Psychotherapy „The influence of Psychological Needs on Well Being. Is Cultural Dichotomy enough to explain the Differences?”

Ga Young Shim
University of Heidelberg, Master student „Acculturation and self-construal: Effects on Depressive Symptoms and Somatic Complaints of East Asian students in Germany”

Anja Dodek
University of Heidelberg, Department Clinical Psychology & Psychotherapy „The Role of Anger Regulation and Impulsivity in Males with Alcohol Dependence and Cluster B Personality Disorders: First Results”

Seminarium biznesowe „BIZNES JEST KOBIETĄ” The Granary – La Suite Hotel; Wrocław, 19 października 2013 r. – Certyfikat

Trzydniowe Warsztaty Rozwojowe „Wolność w związku”; Wodzisław Śląski, 6-8.11.2015 r.

Publikacje wydane:

I. „Osobowościowe uwarunkowania modyfikacji ciała na przykładzie „współczesnych prymitywistów” M. Szuszkiewicz, Grażyna Dolińska-Zygmunt; Nauki Humanistyczne, 2005;

II. „Wybrane elementy syndromu agresji u zawodników sportów walki”; Physical Education and Sport, 51, 67-71, 2007; „Self-aggression In athletes practicing combat sport”. A. Wlazło, M. Szuszkiewicz, E. Wlazło

III. „Duchowe uwarunkowania modyfikacji ciała”; „Transcendental determinants of body modifications” Sztuka Leczenia. Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej, Kraków, 2008; Wydanie – 2009 / 1-2, tom: [XVIII]

IV. „Kreowanie tożsamości indywidualnej poprzez kształtowanie ja cielesnego w nowoczesności i ponowoczesności”, M. Szuszkiewicz, A. Wlazło; W: PSYCHOLOGIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA, Red.: BOŻENA JANDA-DĘBEK, Wydawnictwo: ATUT, 2010;

Doświadczenie zawodowe:

Od ponad dwunastu lat jestem psychologiem akademickim, ale również, a może przede wszystkim psychologiem praktykiem. Na przestrzeni wielu lat współpracowałam z wieloma  placówkami terapeutycznymi w regionie, między innymi z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie, Specjalnymi Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi w Bielawie i Piławie Górnej, Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bielawie, Placówkami Socjoterapeutycznymi w Bielawie. Na stałe współpracuję z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.