Victorium

Zakres usług

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Prywatne Centrum Zdrowia Psychicznego Victorium oferuje usługi na najwyższym poziomie w zakresie:

 • diagnoza psychologiczna (dzieci i dorosłych)
 • psychoterapia
 • poradnictwo psychologiczne i psychoedukacja
 • opiniowanie psychologiczne
 • szkolenia z psychologii klinicznej i zdrowia
 • doradztwo zawodowe
 • konsultacje:
  – z psychologiem, psychoterapeutą
  – z lekarzem psychiatrą
  – z pedagogiem, oligofrenopedagogiem
  – z socjoterapeutą
  – z doradcą zawodowym
  – z prawnikiem
 • terapia w zakresie:
  – nerwice
  – depresja
  – zaburzenia osobowości
  – zaburzenia adaptacyjne i odżywiania
  – problemy z identyfikacją seksualną
  – zaburzenia neuropsychologiczne
  – uzależnienia
  – zaburzenia nastroju
  – zaburzenia związane ze stresem